Usługi Praca

Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy

Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy

Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy – każdego roku coraz większe grono osób jest zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. Aczkolwiek, jak powszechnie wiadomo, aby móc zrealizować taki cel należy dysponować wystarczającą ilością środków finansowych. Otóż, im większą firmę planujemy otworzyć, tym będziemy potrzebowali większych nakładów finansowych na ten cel.

Natomiast należy pamiętać, że w obecnych czasach istnieją różne formy wsparcia młodych przedsiębiorców, którym brakuje funduszy na zrealizowanie swoich zawodowych marzeń, a są pełni pasji i chęci, aby własną działalność gospodarczą otworzyć. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka informacji odnośnie tego, jak można pozyskać środki unijne na otwarcie własnej firmy. Zapraszamy!

Pożyczka na start

Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy
Jak pozyskać środki unijne na otwarcie firmy

Pożyczka unijna na start jest to forma pomocy finansowej dla osób, które dopiero zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Pożyczka na start charakteryzuje się tym, że daje możliwość młodym przedsiębiorcom realizowania swoich zawodowych celów i spełniania marzeń związanych z prowadzeniem własnej firmy. Z takiej formy pomocy każdego roku korzysta coraz większe grono zadowolonych osób, które dzięki temu mogą przyczyniać się do zatrudniania innych osób bezrobotnych i niwelować bezrobocie na polskim rynku pracy. Pożyczka dla firm na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dla kogo jest kierowana Pożyczka na start?

Pożyczka na start jest kierowana przede wszystkim do takich osób, które: ukończyły 30. rok życia, nie są karane, są bezrobotne, jak również w stosunku do takich osób, które nie korzystają w sposób jednoczesny z innych form finansowania. Pożyczki dla przedsiębiorców z tego projektu zostały również rozszerzone o inne kwestie, a mianowicie o takie, że z tej formy finansowania mogą również skorzystać reemigranci oraz imigranci. Jeżeli chodzi o reemigrantów to należy tutaj zaznaczyć, iż do tej grupy są także zaliczani repatrianci.

Z kolei, jeśli chodzi o imigrantów to trzeba powiedzieć, że do grupy tej zaliczają się również osoby pochodzenia polskiego. A więc jak można łatwo zauważyć, grupa docelowa, do której kierowana jest pomoc finansowa na otwarcie własnej działalności gospodarczej jest bardzo rozbudowana, w przeciwieństwie do projektów, które były realizowane w poprzednich latach. Mikro pożyczka unijna odznacza się również tym, że jest to projekt realizowany na bardzo korzystnych warunkach.

Co należy zaliczyć do warunków Pożyczki na start?

Otóż, do głównych warunków finansowych związanych z Pożyczką na star należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • okres spłaty zobowiązania do 84 miesięcy
  • oprocentowanie wynoszące jedynie 0,25 procent
  • sposobność do skorzystania z karencji nawet do 12 miesięcy w spłacie kapitału
  • brak wymagalności wpłaty wkładu własnego
  • brak wymagalności uiszczenia opłaty manipulacyjnej

Każda osoba, która jest zainteresowana braniem udziału w tym projekcie ma możliwość również skorzystania z darmowego doradztwa, który obejmuje takie aspekty jak: utworzenie odpowiedniego biznesplanu, utworzenie rzetelnego wniosku pożyczkowego, jak również profesjonalne doradztwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Wszystko to sprawia, że projekt pomocy młodym przedsiębiorcom, który jest obecnie realizowany cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zobacz ofertę pomocy finansowej:

W jaki sposób można otrzymać dotację z Unii Europejskiej na utworzenie własnej działalności gospodarczej?

Jeżeli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób można dostać dotację z Unii Europejskiej na utworzenie własnej działalności gospodarczej to należy przede wszystkim zaznaczyć to, że najważniejszym aspektem jest w pierwszej kolejności opracowanie odpowiedniego planu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to kwestia priorytetowa. Oczywiście należy jeszcze pamiętać, iż stosowane przygotowania powinny się rozpocząć znacznie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru na takie dotacje. Finanse na start z funduszy unijnych są kierowane w szczególności dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia.

Natomiast trzeba zaznaczyć, iż każda osoba, która składa taki wniosek jest przed otrzymaniem funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokładnie sprawdzana pod względem finansowym, a więc chodzi tutaj przede wszystkim o sprawdzenie aktualnej sytuacji oraz indywidualnych predyspozycji do otrzymania takiego wsparcia. Bowiem jak powszechnie wiadomo, kolejka osób zainteresowanych takim wsparciem unijnym jest bardzo długa, ponieważ chętnych nie brakuje.

Czym są fundusze poręczeniowe?

Funduszami poręczeniowymi określa się nic innego, jak poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, aczkolwiek jednocześnie nie dysponują jakimikolwiek zabezpieczeniami z tytułu wymagalności przez różnorodne instytucje finansujące. Fundusze poręczeniowe charakteryzują się także tym, że mogą z nich korzystać osoby, które nie należą do jakichkolwiek grup uprzywilejowanych, a potrzebują one pieniędzy na działalność gospodarczą.

Angielski Francuski Niemiecki Hiszpański

You may also like...